Kurz prvej pomoci

V živote sa vyskytnú situácie, keď o prežití rozhodujú minúty. A tiež vaše odhodlanie a zručnosti. Povinnosťou každého občana je poskytnúť inému človeku v núdzi pomoc. Ak ovládate pravidlá poskytovania prvej pomoci, môžete zásadne zvýšiť šance raneného na prežitie do príchodu profesionálnych záchranárov. Na kurze vás naučíme základy poskytovania laickej prvej pomoci, vďaka ktorým môžete niekomu zachrániť život.

Záchranná služba Košice je držiteľom akreditácie č. Z25555-2012-OZdV zo dňa 22.5.2012 na uskutočnenie kurzov prvej pomoci.

Pre koho je určený

Laická verejnosť

Ste laik a chcete vedieť, ako správne postupovať pri ohrození zdravia alebo života?

Registrácia
Firmy

Záleží vám na tom, aby vaši zamestnanci dokázali poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc?

Registrácia
Autoškoly

Potrebujete naučiť vašich žiakov, ako správne poskytnúť prvú pomoc v prípade udalosti na ceste?

Registrácia

Osnova kurzu

Kurz prvej pomoci v trvaní 8 vyučovacích hodín pozostáva z teoretickej časti, praktickej časti a skúšky z poskytovania prvej pomoci. Po úspešnom vykonaní skúšky absolvent získa Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na dva roky.


1. hodina:
Príčiny vzniku život ohrozujúcich stavov, všeobecné zásady prvej pomoci, pre organizácie disponujúce automatizovanými externými defibrilátormi AED základné školenie k obsluhe.


2. hodina:
Zhodnotenie stavu postihnutého, úkony zachraňujúce život, bezvedomie, zástava dýchania a akcie srdca, veľké vonkajšie krvácanie, automatizovaná externá defibrilácia.


3. hodina:
Použitie automatizovaného externého defibrilátora AED, prvá pomoc pri krvácaní z rán, šoku, zlomeninách, poranení chrbtice, poraneniach kĺbov a popáleninách. Zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda, kŕče, epilepsia.


4. až 6. hodina:
Praktický nácvik prvej pomoci pri dusení, bezvedomí, zástave dýchania, KPR, použitie automatizovaného externého defibrilátora AED.


7. až 8. hodina:
Praktický nácvik prvej pomoci pri krvácaní, zlomeninách, popáleninách, šoku, polohovanie, prenášanie. Záverečný test a praktická skúška.

Miesto konania

Záchranná služba Košice
Rastislavova 43
041 91 Košice, Slovensko


Školenia zamestnancov spoločností a žiakov autoškôl môžeme realizovať priamo vo vašich priestoroch.

Cena

Jednotlivec (8 hodín)
26,00


Kurz zameraný na detský vek
35,00


Rozšírený pre povolania v IZS (polícia, dobrovoľní hasiči, plavčíci a pod.)
od 43,00


Kompletný cenník


Termíny kurzov

Registrácia
Laická verejnosť

Ak máte záujem o kurz prvej pomoci, zavolajte nám alebo napíšte svoju požiadavku.

+421 940 641 345
miroslav.nagy@zske.sk
Registrácia
Firmy a autoškoly

Ak máte záujem o kurz prvej pomoci pre vašich zamestnancov alebo žiakov, zavolajte nám alebo napíšte svoju požiadavku.

+421 940 641 345
miroslav.nagy@zske.sk