Zdravotníckych záchranárov v teréne podporia inšpektori prevádzky

September 08, 2020

KOŠICE, 8. september 2020 – Záchranná služba Košice v rámci zvyšovania nárokov na kvalitu spustila tento mesiac pilotný projekt inšpektorov prevádzky. Ich úlohou bude poskytnúť posádkam pomocnú ruku pri mimoriadnych udalostiach, prispieť k vzdelávaniu záchranárov, ale tiež vykonávať prevádzkovú kontrolnú činnosť.

KOŠICE, 8. september 2020 – Záchranná služba Košice v rámci zvyšovania nárokov na kvalitu spustila tento mesiac pilotný projekt inšpektorov prevádzky. Ich úlohou bude poskytnúť posádkam pomocnú ruku pri mimoriadnych udalostiach, prispieť k vzdelávaniu záchranárov, ale tiež vykonávať prevádzkovú kontrolnú činnosť.

Zabezpečiť podporné činnosti a pomoc pri zásahoch zdravotníckych záchranárov – to sú ťažiskové oblasti práce inšpektorov prevádzky Záchrannej služby Košice (ZSKE). Pilotné fungovanie inšpektorov spustil nový manažment záchranky už tento mesiac a v pilotnom režime zostane do konca kalendárneho roka 2020. Hlavným cieľom projektu je odbremeniť posádky od niektorých činností a poskytnúť im podporu v maximálnej miere.

„Inšpektori prevádzky pre nás majú zásadný význam z pohľadu manažmentu kvality, ale aj zabezpečovania situácií, ktoré pri zásahoch v teréne často vznikajú. Úlohy inšpektorov pokrývajú široké spektrum činností – počnúc dočasnou výmenou zraneného člena posádky, cez konzultovanie špecifických situácií až po krízové rozhodovanie. Preto sme pozície obsadili troma špičkovými záchranármi s bohatými skúsenosťami,“ uviedol riaditeľ ZSKE Bystrík Mucha.

Inšpektorov prevádzky bude môcť využiť aj operačné stredisko pri situáciách ako náhla zástava obehu, bezvedomie či udalosť s hromadným postihnutím osôb. Slúžiť budú aj v role špecialistu prvého zásahu (tzv. first responder).

Záchranári ZSKE vyrážajú k prípadom z 57 staníc na území celého Košického kraja (vrátane mesta Košice), v Prešovskom a Žilinskom kraji. V pilotnom režime budú pozíciu zastávať traja inšpektori, spomedzi ktorých každý má pridelenú svoju spádovú oblasť a príslušné stanice. Jeden z nich bude obhospodarovať 24 staníc v Košiciach a okolí a v Trebišove a okolí. Ďalší spádovú oblasť Prešov a okolie, Margecany, Michalovce a okolie (17 staníc) a tretí inšpektor pokryje 16 staníc v Poprade a okolí, v Martine, Vrútkach, Sp. Vlachoch, Nálepkove, Medzeve, Moldave n/B. a Lipovníku.

Inšpektori prevádzky sa majú zameriavať aj na kontrolnú činnosť v rámci pridelených staníc. Zároveň budú záchranárom v teréne poskytovať podporu pri mimoriadnych udalostiach, keď je napríklad potrebné nahradiť člena posádky alebo konzultovať špecifické situácie. Majú tiež riešiť prípadné konfliktné situácie a dohliadať na uplatňovanie protokolu súvisiaceho s pandémiou COVID-19. Do kompetencií inšpektorov spadá aj spúšťanie krízového plánu ZSKE či vzdelávanie vodičov – záchranárov. Inšpektori prevádzky disponujú vozidlami vybavenými zdravotníckou a prístrojovou technikou.