Štátne záchranky vyplácajú svojim zdravotníkom odmeny za prvú vlnu

November 09, 2020

BRATISLAVA/KOŠICE, 9. november 2020 – Lekári, zdravotnícki záchranári a vodiči štátnych záchranných služieb Bratislava a Košice dostanú v najbližšej výplate odmeny za nasadenie v boji proti koronavírusu.

BRATISLAVA/KOŠICE, 9. november 2020 – Lekári, zdravotnícki záchranári a vodiči štátnych záchranných služieb Bratislava a Košice dostanú v najbližšej výplate odmeny za nasadenie v boji proti koronavírusu. Ide o prostriedky, ktoré na tento účel vyčlenila vláda SR v súvislosti s odmeňovaním zdravotníkov za prácu v prvej línii počas prvej vlny pandémie COVID-19.

Zdravotnícki zamestnanci Záchrannej zdravotnej služby Bratislava (ZZS BA) a Záchrannej služby Košice (ZS KE) dostanú odmeny za nasadenie v prvej línii boja proti koronavírusu. Ide o peniaze, ktoré vláda SR vyčlenila na odmeny zdravotníkov za obdobie prvej vlny pandémie, od začiatku apríla do konca júla tohto roka. Finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien pre našich zdravotníkov od Ministerstva zdravotníctva SR už sú na účtoch oboch záchraniek. Dotknutí zamestnanci ich dostanú v najbližšom výplatnom termíne, t.j. už vo výplate za mesiac október.

Z celkového balíka vyše 24 miliónov eur dostala ZS KE na odmeny svojich zamestnancov od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky viac ako 500-tisíc, ZZS BA prerozdelí vyše 900-tisíc. Rozdelenie odmien zamestnancom má byť v zmysle pokynov ministerstva nastavené v súlade s princípom zásluhovosti, motivácie a dobrovoľnosti.

Výška jednotlivých odmien pre zdravotníckych pracovníkov ZZS BA a ZS KE bola vypočítaná na základe odporúčanej metodiky, podľa počtu odpracovaných hodín za mesiace apríl – júl. „Hodnota práce, ktorú denno-denne odvádzajú naše posádky, je pre spoločnosť prakticky nevyčísliteľná. Za nasadenie v období pandémie si zaslúžia najmä obrovský obdiv každého z nás. Na druhej strane sa teším, že ich môžeme odmeniť aj vo forme takejto finančnej satisfakcie,“ hovorí riaditeľ ZS KE Bystrík Mucha.

Vyriešená je aj otázka odmenenia zdravotníkov, ktorí v čase prvej vlny ešte v štátnych záchranných službách nepracovali. „Obe záchranné služby vyplatia odmeny aj prevzatým zamestnancom, ktorí počas prvej vlny pracovali u poskytovateľa Falck Záchranná, a.s.,“ doplnil riaditeľ ZZS BA Dušan Michalko.