Štátna záchranka otvára výbery na zdravotnícke pozície v manažmente

May 06, 2021

KOŠICE, 6. máj 2021 – Záchranná služba Košice spúšťa výberové konania na riadiace a manažérske pozície v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

KOŠICE, 6. máj 2021 – Záchranná služba Košice spúšťa výberové konania na riadiace a manažérske pozície v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Štátna záchranka tak ponúka príležitosť ambicióznym ľuďom z interného i externého prostredia, ktorí sa chcú podieľať na rozvoji a napredovaní organizácie.

Záchranná služba Košice (ZSKE) otvorí počas tohto mesiaca výberové konania pre viacero pozícií v oblasti riadenia a manažmentu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti (NZS). Tie sú určené súčasným zamestnancom i uchádzačom o prácu z prostredia mimo ZSKE. Štátna záchranka sa chce spoliehať na vyvážený personálny mix spoľahlivých skúsených zamestnancov a takých, ktorí sa neboja prinášať nové riešenia.

„Všetkým kvalitným, ambicióznym a šikovným ľuďom, ktorí poznajú prostredie záchranných zdravotných služieb – či už pochádzajú priamo zo ZSKE, alebo majú pracovnú skúsenosť od iného poskytovateľa – ponúkame otvorenú príležitosť. V personálnej politike to považujeme za dôležitý princíp pri obsadzovaní riadiacich a manažérskych pozícií,“ hovorí riaditeľ ZSKE Bystrík Mucha. Pri výbere kladú dôraz na transparentnosť, preto bude kandidátov posudzovať komisia zložená z interných i externých členov.

Do polovice mája postupne vyhlásia výberové konania na pozície: zástupca riaditeľa pre poskytovanie NZS (lekárska oblasť), zástupca riaditeľa pre poskytovanie NZS (záchranárska oblasť), hľadať budú aj oblastných vedúcich lekárov, oblastných zdravotníckych záchranárov a vedúcich každej z 57 staníc ZSKE. Pri tomto nábore nejde o vznik úplne nových pozícií. V doterajšej štruktúre fungovali, avšak došlo k predefinovaniu ich náplní, kompetencií a vzájomných vzťahov.

„Výberové konania súvisia s implementáciou novej organizačnej štruktúry Záchrannej služby Košice. Tej predchádzalo hĺbkové mapovanie všetkých procesov v organizácii. Hlavným zámerom je štandardizácia a skvalitnenie fungovania organizácie, a to tak v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ako aj v jednotlivých podporných činnostiach,“ dodal riaditeľ ZSKE.