Záchranári a policajti si budú odovzdávať skúsenosti

May 14, 2021

KOŠICE, 14. máj 2021 – Záchranná služba Košice (ZSKE) a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach (KR PZ) dnes podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci.

KOŠICE, 14. máj 2021 – Záchranná služba Košice (ZSKE) a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach (KR PZ) dnes podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Cieľom je rozvíjať odovzdávanie si teoretických znalostí i praktických skúseností oboch zložiek integrovaného záchranného systému.

Na základe memoranda KR PZ zabezpečí pre záchranárov prípravu zameranú na bezpečnosť jazdy s použitím svetelných a zvukových výstražných zariadení, ale aj sebaobranu vybraných zamestnancov a komunikáciu s rizikovým pacientom. „Naši zdravotníci prichádzajú k pacientom v rôznych typoch prostredia a v rôznych situáciách. Aj keď ich výlučným poslaním je pomôcť, neraz sa v teréne stanú obeťami agresívneho správania či už zo strany samotného pacienta, jeho blízkych alebo okolia. Nie sme silová zložka, na druhej strane ale cítime, že záchranárov môžeme pre takéto prípady pripraviť čo najlepšie, a to najmä v oblasti sebaobrany a krízovej komunikácie,“ povedal na margo podpisu dohody riaditeľ ZSKE Bystrík Mucha.

Riaditeľ Záchrannej služby Košice Bystrík Mucha a riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Radoslav Fedor pri podpise memoranda o spolupráci oboch inštitúcií.

ZSKE zas policajtom poskytne know-how v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, a to formou teoretickej a praktickej prípravy pre poskytovanie rozšírenej prvej pomoci a poskytovanie prvej pomoci bojovým záchranárom v poľných podmienkach (tzv. CLS – combat lifesaver), ako aj pre riešenie udalostí s hromadným postihnutím osôb. „Spolupráca záchrannej služby a Policajného zboru je spätá vynikajúcimi vzájomným vzťahmi, vďaka ktorým sa tieto zložky na seba môžu spoľahnúť aj v tých najkritickejších momentoch či pri vážnych udalostiach. Verím, že dnes podpísané memorandum túto spoluprácu povýši ešte na vyšší stupeň a vzájomne tak prispejeme nielen k teoretickému rozvoju činnosti jednotlivých zložiek, no najmä k zdokonaleniu praktických skúseností aplikovaných v praxi, ktoré môžu v nejednom prípade zachrániť ľudský život,“ uviedol riaditeľ KR PZ v Košiciach Radoslav Fedor.

Okrem spoločných školení a kurzov či praktických tréningov budú spolupracovať aj pri tvorbe metodiky a študijných materiálov zameraných najmä na poskytovanie rozšírenej prvej pomoci a CLS.