Pripravujeme pre Vás novú webovú stránku.
Pôvodnú stránku si môžete pozrieť na adrese www.kezachranka.sk