Kontakty

Záchranná služba Košice

štátna príspevková organizácia
IČO: 00606731
DIČ: 2021141980
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0028 9408

Sekretariát riaditeľa

+421 55 6814 301
+421 911 408 158
sekretariat@zske.sk