Práve realizované projekty

Zabezpečenie špeciálnych vozidiel a prístrojového vybavenia ambulancií ZSKE v súvislosti s ochorením COVID-19

V rámci projektu „ Zabezpečenie špeciálnych vozidiel a prístrojového vybavenia ambulancií ZSKE v súvislosti s ochorením COVID-19“, došlo k podpísaniu rámcovej dohody na dodanie sanitných vozidiel Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).

 

 

https://www.crz.gov.sk/8188382-sk/dodatok-c-2/ - Dodatok č. 2 k RD č. 36/2023 – Pľúcny ventilátor typ 1 a typ 2

https://www.crz.gov.sk/8188357-sk/dodatok-c-2/ - Dodatok č. 2 k RD č. 33/2023 – Prenosná odsávačka

https://www.crz.gov.sk/8188350-sk/dodatok-c-2/ - Dodatok č. 2 k RD č. 34/2023 – Aerosolový nebulizačný prístroj

https://www.crz.gov.sk/8188313-sk/dodatok-c-2/ - Dodatok č. 2 k RD č. 35/2023 – Defibrilátor

https://www.crz.gov.sk/8188335-sk/dodatok-c-2/ - Dodatok č. 2 k RD č. 52/2023 – Automatický KPR resuscitátor

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8386110/ - Kúpna zmluva č.1-RLP/CHIR/ZS KE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8386214/ - Kúpna zmluva č.1-RZP/CHIR/ZS KE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8386229/ - Kúpna zmluva č.2-RZP/CHIR/ZS KE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8386256/ - Kúpna zmluva č.3-RZP/CHIR/ZS KE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8386277/ - Kúpna zmluva č.4-RZP/CHIR/ZS KE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7964994/ - KZ č. 58/2023 – Kúpna zmluva č. 1-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7965031/ - KZ č. 59/2023 – Kúpna zmluva č. 2-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7965063/ - KZ č. 60/2023 – Kúpna zmluva č. 3-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7967724/ - KZ č. 61/2023 – Kúpna zmluva č. 4-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7967761/ - KZ č. 62/2023 – Kúpna zmluva č. 5-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7967793/ - KZ č. 63/2023 – Kúpna zmluva č. 6-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7967879/ - KZ č. 64/2023 – Kúpna zmluva č. 7-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7967958/ - KZ č. 65/2023 – Kúpna zmluva č. 8-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7967974/ - KZ č. 66/2023 – Kúpna zmluva č. 9-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968044/ - KZ č. 67/2023 – Kúpna zmluva č. 10-RLP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968084/ - KZ č. 68/2023 – Kúpna zmluva č. 11-RLP/2023/Med/ZSKE

 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968125/ - KZ č. 69/2023 – Kúpna zmluva č. 1-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968188/ - KZ č. 70/2023 – Kúpna zmluva č. 2-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968219/ - KZ č. 71/2023 – Kúpna zmluva č. 3-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968238/ - KZ č. 72/2023 – Kúpna zmluva č. 4-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968278/ - KZ č. 73/2023 – Kúpna zmluva č. 5-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968350/ - KZ č. 74/2023 – Kúpna zmluva č. 6-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968391/ - KZ č. 75/2023 – Kúpna zmluva č. 7-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968415/ - KZ č. 76/2023 – Kúpna zmluva č. 8-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968495/ - KZ č. 77/2023 – Kúpna zmluva č. 9-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968528/ - KZ č. 78/2023 – Kúpna zmluva č. 10-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968552/ - KZ č. 79/2023 – Kúpna zmluva č. 11-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968582/ - KZ č. 80/2023 – Kúpna zmluva č. 12-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968604/ - KZ č. 81/2023 – Kúpna zmluva č. 13-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968668/ - KZ č. 82/2023 – Kúpna zmluva č. 14-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968727/ - KZ č. 83/2023 – Kúpna zmluva č. 15-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968782/ - KZ č. 84/2023 – Kúpna zmluva č. 16-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968848/ - KZ č. 85/2023 – Kúpna zmluva č. 17-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7968867/ - KZ č. 86/2023 – Kúpna zmluva č. 18-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8396557/ - KZ č. 121/2023 - Kúpna zmluva č. 19-RZP/2023/Med/ZSKE

https://www.crz.gov.sk/8463632-sk/dodatok-c-2/ - Dodatok č. 2 – Lineárny dávkovač

Dodatok č. 1 Medsol Slovakia

https://www.crz.gov.sk/8202737-sk/dodatok-c-1/

 

 

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

ZS KE bola úspešná pri podaní žiadosti v rámci výzvy zameranej na Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach s projektom: "Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb".

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni

Projekt: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – Záchranná služba Košice (gov.sk)

,,Projekt ,,Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni- Záchranná služba Košice”( projekt_2813) je zverejnený na pripomienkovanie v termíne od 3.7.2024  do 17.7.2024.

Dokumentácia k projektu je zverejnená na nasledovnom linku: Projekt: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – Záchranná služba Košice (gov.sk)

Prípadné pripomienky vkladajte priamo do formulára xls - ,,pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie_ZSKE” a následne zašlite na mail: zskeprojekty@gmail.sk

Naša webová stránka využíva iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a ktoré budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.