Dotazník spokojnosti

V snahe neustále zlepšovať úroveň poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti nás zaujíma Váš názor. Prosíme Vás preto o vyplnenie tohto dotazníka, ktorým nám dávate námety na zlepšovanie vzájomnej spolupráce a môžete upozorniť na prípadné nedostatky. Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.

1. Dátum ošetrenia (povinné):
{> fields.datum }

2. Miesto ošetrenia:
{> fields.miesto }

3. Overil si zdravotnícky pracovník Vašu totožnosť pred začatím vyšetrenia?:
{> fields.q3 }

4. Hovoril s Vami zdravotnícky pracovník spôsobom, ktorému ste rozumeli?:
{> fields.q4 }

5. Bol zdravotnícky pracovník ochotný odpovedať na Vaše otázky?:
{> fields.q5 }

6. Boli ste spokojný s informáciami o Vašom zdravotnom stave a poskytnutej zdravotnej starostlivosti?:
{> fields.q6 }

7. Boli ste spokojný s celkovým prístupom lekára/zdravotníckeho záchranára (odbornosť, pozornosť, ochota)?:
{> fields.q7 }

8. Ako dlho ste čakali, kým k Vám prišla posádka ZS KE? (zadajte v minútach):
{> fields.q8 }

9. Bola doba čakania pre Vás prijateľná?:
{> fields.q9 }

10. Máte ďalšie otázky, pripomienky a návrhy? Vyjadrite svoj názor.::
{> fields.msg }

Anketu vyplnil:
{> fields.a1 }, {> fields.a2 }, {> fields.a3 }

Správa bola odoslaná
Pri odosielaní došlo k chybe