Dotazník spokojnosti

V snahe neustále zlepšovať úroveň poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti nás zaujíma Váš názor. Prosíme Vás preto o vyplnenie tohto dotazníka, ktorým nám dávate námety na zlepšovanie vzájomnej spolupráce a môžete upozorniť na prípadné nedostatky. Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Áno Nie Neviem
Áno Nie Neviem
Áno Nie Neviem
Áno Nie Neviem
Áno Nie Neviem
Áno Nie Neviem

1. Dátum ošetrenia (povinné):
{> fields.datum }

2. Miesto ošetrenia:
{> fields.miesto }

3. Overil si zdravotnícky pracovník Vašu totožnosť pred začatím vyšetrenia?:
{> fields.q3 }

4. Hovoril s Vami zdravotnícky pracovník spôsobom, ktorému ste rozumeli?:
{> fields.q4 }

5. Bol zdravotnícky pracovník ochotný odpovedať na Vaše otázky?:
{> fields.q5 }

6. Boli ste spokojný s informáciami o Vašom zdravotnom stave a poskytnutej zdravotnej starostlivosti?:
{> fields.q6 }

7. Boli ste spokojný s celkovým prístupom lekára/zdravotníckeho záchranára (odbornosť, pozornosť, ochota)?:
{> fields.q7 }

8. Ako dlho ste čakali, kým k Vám prišla posádka ZS KE? (zadajte v minútach):
{> fields.q8 }

9. Bola doba čakania pre Vás prijateľná?:
{> fields.q9 }

10. Máte ďalšie otázky, pripomienky a návrhy? Vyjadrite svoj názor.::
{> fields.msg }

Anketu vyplnil:
{> fields.a1 }, {> fields.a2 }, {> fields.a3 }

Naša webová stránka využíva iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a ktoré budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.