Kurz inštruktora prvej pomoci

Čakanie na príchod záchranárov býva pri bezprostrednom ohrození zdravia a života kritickým časom. To, ako sa príbuzní pacienta či okoloidúci v týchto momentoch zachovajú, môže rozhodnúť o jeho prežití. Vzdelávanie laikov je mimoriadne efektívny spôsob, ako môžu zdravotníci prispievať k vyššiemu povedomiu o správnych postupoch pri poskytovaní prvej pomoci. Využite svoje skúsenosti a vzdelávajte verejnosť!

Záchranná služba Košice je držiteľom akreditácie č. S05738-2021-OďV-9 Z002638-2021-OĎV zo dňa 20.02.2021 na uskutočnenie kurzov inštruktorov prvej pomoci.

 

Pre koho je určený

Kurz môžu využiť osoby, ktoré vyhovujú požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Ide o zdravotníckych pracovníkov s vyšším odborným alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch.

 

Osnova kurzu

Kurz inštruktora prvej pomoci v trvaní najmenej 24 hodín pozostáva z teoretickej, praktickej časti a skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci. Po úspešnom vykonaní skúšky absolvent získa Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci s platnosťou na päť rokov.

 

1. až 4. hodina
Ciele, metódy, formy a prostriedky vyučovacieho procesu. Špecifiká komunikácie s účastníkmi pri vyučovaní prvej pomoci. Etické, právne a iné aspekty. Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci a teoretické poznatky o dýchacom systéme, srdci a krvnom obehu.

 

5. až 8. hodina
Diagnostika základných životných funkcií. Základná neodkladná podpora životných funkcií v rozsahu prvej pomoci. Kardiopulmonálna resuscitácia, BLS, použitie AED, praktický nácvik.

 

9. až 12. hodina
Diagnostika základných životných funkcií. Základná neodkladná podpora životných funkcií v rozsahu prvej pomoci. Kardiopulmonálna resuscitácia, BLS, použitie AED, praktický nácvik.

 

13. hodina
Zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie, aktivácie záchranného systému.

 

14. až 18. hodina
Prvá pomoc a prevencia pri: poruchách dýchania, koronárnom syndróme, náhlej cievnej mozgovej príhode, kŕčových stavoch, poruchách vedomia, otravách. Použitie lekárničiek pre všetky skupiny vodičského oprávnenia.

 

19. až 20. hodina
Prvá pomoc a prevencia pri: úrazoch, poraneniach kostrosvalového aparátu, poraneniach chrbtice, krvácaní z rán, šoku.

 

21. až 22. hodina
Prvá pomoc a prevencia pri: úrazoch elektrickým prúdom, bodnutí, štípnutí, uhryznutí hadom, škodlivom pôsobení tepla, chladu a základné taktiky chladenia a ohrievania. Odovzdanie postihnutého pracovníkom ZZS.

 

23. hodina
Poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a príbuzným.

 

24. hodina
Ciele, formy, časti záverečnej skúšky kurzu.

 

Miesto konania

Záchranná služba Košice
Rastislavova 43
041 91 Košice, Slovensko
 

Cena

Jednotlivec (24 hodín)
300 €

 

Termíny kurzov

Podľa požiadaviek

 

Registrácia

Ak máte záujem o kurz inštruktora prvej pomoci, zavolajte nám alebo napíšte svoju požiadavku.

+421 903 625 283

stanislav.turis@zske.sk

 

Naša webová stránka využíva iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a ktoré budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.