Ocenenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ

Portál TRANSPAREX udelil Záchrannej službe Košice ocenenie ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.

Záchranná služba Košice získala ocenenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 bolo udelené len 229 najlepším verejným obstarávateľom z celkového počtu 3 904 hodnotených subjektov.

Záchranná služba Košice ako verejný obstarávateľ sa umiestnila na 6. mieste v kategórií „Nemocnice a zdravotnícke zariadenia“

Z hodnotenia portálu TRANSPAREX vyplynulo, že za uplynulý rok sme  verejné obstarávanie  realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizujeme výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú v nich transparentní a spoľahliví dodávatelia.

Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov portál TRANSPAREX hodnotil viacero ukazovateľov:

Za toto ocenenie vyslovujeme veľké poďakovanie našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za realizáciu procesov verejného obstarávania v našej organizácií. Zabezpečenie a realizácia kvalitných  procesov verejného obstarávania nám napomáha so šetrením verejných financií, čo v nemalej miere zvyšuje dôveryhodnosť nášho postavenia v očiach občanov Slovenskej republiky.

Ing. Dušan Kožuško, riaditeľ Záchrannej služby Košice