Študijný program neodkladnej podpory životných funkcií

Ste zdravotník vykonávajúci zdravotnícke povolanie? Pripravte sa na kritické stavy, ktoré môžu nastať u vašich pacientov, aj keď sa nešpecializujete na urgentnú medicínu. V študijnom programe Neodkladná podpora životných funkcií získate praktické skúsenosti využiteľné pri závažných život a zdravie ohrozujúcich stavoch. Po úspešnom absolvovaní programu získate kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Záchranná služba Košice je držiteľom akreditácie č. S16254-2021-OZV-6 Z086248-2021, zo dňa 30.12.2021 na uskutočnenie študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií.

 

Pre koho je určený

Tento kurz môžu využiť:

 

Osnova študijného programu

Program Neodkladná podpora životných funkcií v trvaní 8 hodín pozostáva z teoretickej, praktickej časti a skúšky z poskytovania prvej pomoci. Po úspešnom vykonaní skúšky absolvent získa Potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky, vrátane príslušného počtu kreditov. Následné preškolenie sa vykonáva raz za päť rokov.

 

Teoretické vedomosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatizovanej externej defibrilácie tvoria najviac 40% vzdelávacieho programu..

 

1.
Základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 

2.
Náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia.

 

3.
Základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a závažným zdravie ohrozujúcim stavom (kvintet prvej hodiny a iné).

 

4.
Hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS.

 

5.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus).

 

6.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých.

 

7.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí.

 

8.
Postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov (len pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky pracujúce na neonatologickom pracovisku, pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na pôrodnej sále)

 

9.
Použitie automatickej externej defibrilácie.

 

10.
Špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita, intoxikácie, úraz

 

11.
Použitie defibrilácie (štandardnej).

 

12.
BLS a akútny koronárny syndróm.

 

13.
BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy

 

14.
BLS a ťažký úraz – dopravné nehody

 

15.
Šok, krvácanie

 

16.
Hypotermia, hypertermia

 

17.
Popáleniny, poleptania

 

18.
Bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc

 

Praktické skúsenosti a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatizovanej externej defibrilácie tvoria najmenej 60 % vzdelávacieho programu.
Podstatou praktickej časti je motorický tréning, ktorého výsledkom je zdokonaľovanie činností súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci, ich prehlbovanie a systematizovanie s aktívnym využitím figurín, anatomických modelov, zdravotníckeho materiálu z obsahu autolekárničky s prvkami improvizácie.

 

Miesto konania

Záchranná služba Košice
Tréningové centrum EMA 3 . poschodie
Moldavská cesta 10/B
040 01 Košice, Slovenskohttps://goo.gl/maps/jZRhkSXrvgc2ZQtB7
 

Školenia zamestnancov spoločností a žiakov autoškôl môžeme realizovať priamo vo vašich priestoroch.

 

Cena

Jednotlivec (8 hodín)
50 €

 

Termíny kurzov

Podľa požiadaviek

 

Registrácia

Ak máte záujem o kurz prvej pomoci, zavolajte nám alebo napíšte svoju požiadavku.

+421 940 947 791

gabriela.chovanikova@zske.sk

Naša webová stránka využíva iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a ktoré budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.